0


นโยบายการคืนสินค้า โคบี้ บราวน์ จำกัด


โคบี้ บราวน์ จำกัด (“บริษัท”) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจจากการซื้อสินค้าของเรา

โดยทางโคบี้ บราวน์ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า นับตั้งแต่วันรับสินค้า ภายใน 7 วัน เฉพาะกรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพจากการผลิตเท่านั้น โดยสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน ต้องเป็นสินค้าราคาปกติ ไม่รวมสินค้าที่ร่วมรายการขายพิเศษต่างๆ และสินค้ารวมถึงบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น


เงื่อนไขสินค่าที่รับเปลี่ยน / คืนได้ 

บริษัทยินดีรับผิดชอบส่งสินค้าให้ใหม่ หรือคืนเงินให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขการคืนเงิน ในกรณีดังนี้

1. กรณีบริษัทจัดส่งสินค้าผิด ไม่ตรงกับเอกสารคำสั่งซื้อหรือใบเสร็จ

2. สินค้าแตกหัก สูญหายจากการขนส่ง

3. สินค้าไม่ได้คุณภาพจากการผลิต


ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า


1. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนต้องมีสภาพสมบูรณ์และยังไม่ได้ถูกใช้งาน


2. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบการนำส่ง หรือส่งสินค้ากลับมายังโคบี้บราวน์ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด โคบี้ บราวน์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี


3. โคบี้ บราวน์ขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าก่อนรับเปลี่ยนหรือรับคืน หรือคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 2-7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืน


4. ในกรณีที่ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โคบี้ บราวน์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า โดยจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ผู้ซื้อ


5. โคบี้ บราวน์เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้าเฉพาะกรณีที่สินค้าเสียหายจากความบกพร่องของโคบี้ บราวน์ (ค่าจัดส่งไม่เกิน 150 บาทต่อรายการสั่งซื้อ)


6. กรณีที่บริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าตามรายการที่เสียหายให้กับลูกค้าได้ โคบี้ บราวน์จะคืนเงินให้ผู้ซื้อ โดยจะดำเนินการเมื่อบริษัทได้รับข้อมูลครบถ้วนจากลูกค้า โดยใช้เวลาดำเนินการ 7-14 วันทำการ


7. กรณีซื้อช่องทางออนไลน์ ไม่มีการเปลี่ยนหรือรับคืนที่สาขา


ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า


1. แจ้งปัญหาคำสั่งซื้อ ผ่าน LINE @cobiebrown พร้อมให้ข้อมูล รูปภาพ และรายละเอียดสินค้าที่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่


2. รอผลการยืนยันรับเปลี่ยน/คืนสินค้า


3. นำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน พร้อมกล่องพัสดุ ใบเสร็จรับเงินตัวจริง และใบกำกับภาษี นำส่งสินค้าที่ประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนได้ทางไปรษณีย์ ส่งมายัง: บริษัท โคบี้ บราวน์ จำกัด เลขที่ 128/2 หมู่2 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120


4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ หลังจากตรวจสอบสภาพสินค้าและยืนยันสถานะการเปลี่ยนสินค้า โดยการเปลี่ยนสินค้าจะแล้วเสร็จภายใน 7-10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันการเปลี่ยนให้ลูกค้าทราบ ไม่นับรวมระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ (ระยะเวลาการเปลี่ยนคืนสินค้าขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า)


ที่อยู่สำหรับติดต่อ


บริษัท โคบี้ บราวน์ จำกัด

128/2 หมู่2 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120


โทร.: 093 264 6519

อีเมล: info@cobiebrown.com
LINE Official: @cobiebrown


www.cobiebrown.com