0

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวและน้ำหวานช่อดอกมะพร้าวของโคบี้ บราวน์ ทำมาจากน้ำหวานของดอกอ่อนช่อดอกมะพร้าว เรานำมาเป็นวัตถุดิบ 100% จึงจัดอยู่ในกลุ่ม Plant-based Ingredient ซึ่งไม่เติมแต่งสี กลิ่นและสารกันบูด แต่เราใช้ไม้พะยอมที่เป็นสารกันบูดจากธรรมชาติ

น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวจะมีลักษณะเป็นเกล็ดที่ให้ค่าดัชนีความหวานที่ต่ำและค่าความชื้นเทียบเท่ากับขนมอบกรอบทำให้น้ำตาลอยู่ได้นานเป็นปี ส่วนน้ำหวานช่อดอกมะพร้าวนั้น เราผลิตใช้แทนน้ำเชื่อมที่สามารถนำมาประกอบอาหารคาวหวาน และเครื่องดื่ม แต่เราควบคุมค่าความหวานให้ต่ำกว่าเกณฑ์น้ำเชื่อมโดยทั่วไป มีอายุนานถึง 1 ปี

น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวและน้ำหวานช่อดอกมะพร้าวเป็นวัตถุดิบที่ใช้แทนน้ำตาลทรายและน้ำเชื่อมทั่วไป

เหมาะสำหรับที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ควบคุมความหวาน และ Plant-based Diet สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย (สำหรับเด็ก รับประทานได้ตั้งแต่เด็กสามารถรับรู้ถึงรสชาติได้)

น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวสังเกตจากสีที่เข้มขึ้นนั้นเป็นธรรมชาติของน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวและกลิ่นจะหืนผิดปกติ ส่วนน้ำหวานช่อดอกมะพร้าว ก) สีเข้มข้น เป็นธรรมชาติของน้ำหวานช่อดอกมะพร้าว ข) กลิ่น ไม่มีความหอมของน้ำหวานช่อดอกมะพร้าวและ ค) ตกผลึก เป็นธรรมชาติของน้ำหวานช่อดอกมะพร้าว สาเหตุมากจาก 1) ซูโครสที่อยู่ในความหวานของน้ำหวานช่อดอกมะพร้าว 2) การผลิตด้วยอุณหภูมิร้อนและบรรจุในความเย็น

ทานต่อได้ เพราะ ก) ธรรมชาติของน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวไม่มีวันหมดอายุ ข) ไม่มีสารเติมแต่งสี กลิ่นและสารเคมีใดๆ จึงไม่เป็นอันตราย ด้วยเหตุนี้ จึงทานได้ แต่ทางที่ดีที่สุดคือ ควรบริโภคให้หมดก่อนหมดอายุ

www.cobiebrown.com