0

Coconut Flower Sugar

คงคุณค่าของน้ำหวานจากเกสรช่อดอกมะพร้าวโดยใช้กรรมวิธีแบบ ดั้งเดิมผสมผสานกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน จนมาเป็น โคบี้ บราวน์น้ำตาลช่อดอกมะพร้าว (แบบเกล็ด) ซึ่งผู้คิดค้น ผลิต และ จัดจำหน่ายเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ในปี 2558


จากนั้นก็ได้พัฒนาต่อยอดให้น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวใช้งานได้หลากหลาย มากยิ่งขึ้นจนได้มาเป็น ‘โคบี้ บราวน์ น้ำหวานช่อดอกมะพร้าว’ เพื่อใช้ แทนน้ำเชื่อมแต่ยังคงรักษาไว้ในรสชาติและคุณค่าของน้ำตาลช่อดอก มะพร้าวได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ ‘น้ำผึ้งเกสรดอกไม้ป่า 3 ภาค’ ที่ โคบี้ บราวน์ ได้คัดสรรมาเพื่อคนรักสุขภาพซึ่งน้ำผึ้งแต่ละภาคนั้น จะให้ความหวานและกลิ่นหอมของเกสรดอกไม้ที่แตกต่างกัน

ข่าวสาร และกิจกรรม

OUR SWEET SECRET

เคล็ดลับความหวานจากต้นมะพร้าว
ต้นมะพร้าว เริ่มจากเลือกต้นมะพร้าวสำหรับทำน้ำหวานโดยเฉพาะ เมื่อเกสรช่อดอกมะพร้าวเริ่มออกมาจะรอ 15 วัน เพื่อ ให้ได้เกสรที่ใหญ่พอจะเก็บน้ำหวานจากช่อดอกมะพร้าวได้ ในขณะที่รอนั้น ต้องค่อยๆโน้มช่อลงมาประมาณ 3-4 วัน ก่อน เก็บน้ำหวาน เพื่อให้น้ำหวานหยดลงในกระบอกได้ โดยทั่วไปเกสรช่อดอกมะพร้าว 1 ช่อ สามารถเก็บได้ 30 วัน ต้นมะพร้าว ออกเกสรช่อดอกมะพร้าวได้ 10 ช่อต่อต้นเมื่อเกสรหมดต้นแล้ว ต้องรออีก 3 เดือน ถึงจะออกดอกใหม่อีกครั้ง

เก็บเกี่ยวความหวานจากดอกมะพร้าว
การเก็บน้ำหวานต้องเก็บทุกเช้าเย็น ทุกครั้งที่เก็บ จะต้องปาดเกสรเพื่อให้ได้น้ำหวานใหม่ทุกครั้ง สำหรับกระบอกที่นำไป รองน้ำหวานก็จะใส่ไม้พะยอมเพื่อป้องกันน้ำหวานช่อดอกมะพร้าวบูดหรือเสีย เมื่อได้น้ำหวานช่อดอกมะพร้าวมาแล้ว เรา จะนำไปผ่านกระบวนการกรองเอาเศษไม้พะยอมและตัวผึ้งออกก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

กักเก็บความหวานให้เป็นน้ำตาลด้วยวิถีโบราณ
น้ำหวานช่อดอกมะพร้าวจะถูกนำมาต้มด้วยวิธีดั้งเดิมโดยใช้ความร้อนจากเตาที่ใช้กากมะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงและใช้กง หรือล้อมเอามากั้นเพื่อไม่ให้น้ำหวานเดือดออกจากกระทะ เมื่อต้มจนได้สีที่ต้องการเราจะนำมาพักและนำไปแปรรูปต่อใน ขั้นตอนต่อไป

สูตรลับความหอมหวานของ โคบี้ บราวน์ น้ำตาลช่อดอกมะพร้าว

เมื่อได้น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวแบบดั้งเดิมมาแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการการทำให้แห้งและเล็กลง เพื่อให้ใช้ง่าย ด้วยกรรมวิธี ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานแฮนด์เมดและสูตรลับเฉพาะของโคบี้ บราวน์ เก็บรักษาได้นานขึ้น ยังคงรักษาความหอม หวาน และคุณค่าทางโภชนาการของน้ำหวานช่อดอกมะพร้าวได้เป็นอย่างดี เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ จะได้น้ำตาลช่อ ดอกมะพร้าวเพียง 60-70% จากทั้งหมด และขั้นตอนนี้ใช้เวลานานถึง 2 วัน จึงจะเสร็จสมบูรณ์ 

www.cobiebrown.com